Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die aan www.ritmohekwerken.nl gegeven wordt kan er geen garanties gegeven worden op de volledigheid van de informatie en dat de website ononderbroken functioneert. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en onvolledigheden. Er kunnen geen rechten worden onttrokken aan de informatie op deze website.

Gebruik

Bezoekers die deze website gebruiken gaan automatisch akkoord dat ontstane schade niet verhaald kan worden bij de eigenaar van deze website.

Geschillen die ontstaan tussen de bezoeker en de opdrachtnemer (hekwerkbedrijf) kunnen eveneens niet worden toegewezen of verhaald worden bij de eigenaar van deze website.

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van het offerte formulier op deze website (die beschikbaar wordt gesteld middels een iframe van onze partner) maak je gebruik van onze offerte dienst. Die houdt in dat je via onze partner in contact gebracht wordt met max. 4 hekwerkbedrijven. Deze bedrijven zullen je vervolgens gratis en vrijblijvend een offerte toesturen.

  • Bedrijven die jou benaderen zijn allemaal inschreven in het KvK-register
  • Afhankelijk van jouw regio kunnen 0 tot 4 bedrijven je een offerte toesturen
  • Het kan voorkomen dat er geen bedrijven in jouw regio actief zijn
  • De aanbiedingen zijn in alle gevallen gratis en vrijblijvend
  • Je gaat een overeenkomst aan met een bedrijf als je kiest voor de offerte van dat bedrijf. De algemene voorwaarden en condities m.b.t. diverse zaken zoals de betaling en oplevering van dat bedrijf zijn dan van toepassing
  • Wij geven in geen enkel opzicht advies over welk bedrijf je moet inschakelen voor jouw opdracht. Je kunt zelf de keuze voor een bedrijf maken gebaseerd op de prijzen, voorwaarden, beoordelingen ed.

Herroepingsrecht

Wij hebben te allen tijde het recht deze webpagina naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande toestemming. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze webpagina aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina.

Nederlands recht

Op deze webpagina en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voormalig gebruik van www.ritmohekwerken.nl

Deze website was een tijd geleden van Ritmo Hekwerken te Roswinkel. Dit bedrijf heeft de site afgestaan. In zijn huidige vorm kun je dus niet in contact komen met dit bedrijf door gebruik te maken van de formulieren op deze website.